Historie Obvodní knihovny Skvrňany

 

OBVODNÍ KNIHOVNA SKVRŇANY je pobočkou Knihovny města Plzně. Kdy přesně byla ve Skvrňanech knihovna založena, nevíme. Víme jen, že v osadě Skvrňany existovala knihovna Občanské besedy. Poprvé se o knihovně dozvídáme v období poloviny dvacátých let, kdy se velká Plzeň sloučila s osadami Skvrňany, Doubravka, Lobzy a Doudlevce.

 

V zápisu knihovní rady ze dne  21.5.1926 je uvedena zpráva o převzetí knihoven těchto osad do správy a majetku města. Skvrňanská knihovna sídlila někde poblíž Škodovky a proto byla v roce 1945 v době náletů na Škodovku silně poškozena. Pokusy o její znovuzřízení pro dospělé čtenáře se datují od roku 1947. Otevřít se ji podařilo až po roce 1950. Od počátku byla smutně charakteristická nedostatečnými a nevyhovujícími prostory. Mnohokrát se stěhovala, několikrát byly i nevyhovující prostory adaptovány - až skončila svoji pouť v roce 1980 v ulici U dráhy, protože budova hrozila sesutím. Ale občané Skvrňan se nedali a po dvou letech si znovu vynutili její  otevření. Bylo to ve staré zástavbě v předních Skvrňanech.

 

 

Za posledních 12 let se knihovna stěhovala ještě dvakrát, až byla v této lokalitě ke konci roku 2002 uzavřena úplně a centrum informačních a knihovnických služeb se přesunuje do zadních Skvrňan. V novém sídlišti, které v 70. létech začalo vznikat v tzv. zadních Skvrňanech, byla podle tehdejších plánů postavena také budova, která měla poskytovat i kulturní služby.

 

Kolaudace budovy se uskutečnila 17.1.1978. Prostor byl rozdělen takto: v přízemí dostala 40 metrů čtverečních knihovna pro děti, zbytek pak kadeřnictví a Agitační středisko. Celé první patro dostalo pro svou činnost Městské kulturní středisko. Po roce 1989 se časy změnily, změnil se i osud této budovy. Především, knihovna rozšířila své služby (ne prostory) a mohli ji využívat i dospělí uživatelé. Ostatní prostory v přízemí prošly velkou proměnou. Noví nájemníci začali bourat a stavět a to všechno bez povolení a bez plánů. To také připravilo při rekonstrukci mnohá překvapení.

 


Do správy dostala tuto budovu Knihovna města Plzně v roce 1997 na základě rozhodnutí RMP. A začaly starosti. Přemýšlelo se o dobrém využití sálu v prvním patře, připojilo se  i loutkové divadlo V boudě. Především se ale KMP snažila najít řešení pro rozšíření knihovny.
       
Rok 2002  konečně přinesl příležitost pustit se do rekonstrukce. A tak bylo  přízemí upraveno pro potřeby nové obvodní knihovny. Knihovna byla slavnostně otevřena 17. března 2003.

 

 

 

Druhá etapa rekonstrukce probíhala už za plného provozu knihovny a týkala se suterénu, kde vzniklo technické zázemí a skladovací prostory a prvního poschodí, kde bylo nově rekostruováno zařízení bývalého M-KLUBU. Sál pro 140 osob a klubovna pro 30 osob jsou využity pro pořádání kulturních a výchovných akcí pro školy i veřejnost. Domovskou scénu zde má i divadlo V BOUDĚ.

 

(fotografie: Archiv Knihovny města Plzně)