Pro ZŠ - 2. stupeň

 

Lekce informační výchovy:

 

Přijďte s dětmi alespoň dvakrát do roka do knihovny!

 

Nabízíme Vám volně navazující knihovnické lekce, které každý rok osvěží a prohloubí nabyté znalosti o knihovně, knihách a informacích. Děti se seznámí s fungováním knihovny, procesem vzniku knihy, s knížkami, jejich autory, s literárními žánry, naučí se orientovat v knihovním fondu, vyhledávat a pracovat s informacemi z knih, časopisů i internetu.

 

V 1. pololetí začneme obecnou informační lekcí, ve které si děti prakticky vyzkouší orientaci v knihovně i vyhledávání knih a informací. Lekce je spojena s nabídkou četby a ukázkami knih.

 

Ve 2. pololetí se obvykle více věnujeme spisovatelům a literárním žánrům. 

 

6. třída

1. Ztratíme se v knihovně?!

Opakovací a prohlubovací lekce zaměřená především na vyhledávání informací v katalogu knihovny a orientaci v knihovně spojená s praktickým cvičením a „orientačním závodem“ po knihovně. Knihovna, katalog, katalogizační záznam, beletrie, naučná literatura…

 

2. Bajky, báje, balady, pověsti, pohádky a povídky. 

Srovnání a ukázky různých literárních žánrů.

 

7. třída

1. Vznik a vývoj písma, knih a knihoven.

Od vzniku písma a knih do současnosti, různé druhy písma a knih, uchovávání informací.

 

2. Říše nekonečné fantazie.

Průvodce stále oblíbenějším literárním žánrem sci-fi a fantasy. Od Verna k Asimovovi a od Pána prstenů k Harry Potterovi.

 

8. třída

1. Jak používat a vyhledávat informace

Zdroje informací, internet, knihy, encyklopedie. Hledání podle MDT, obsahy, rejstříky, slovníky...

 

2. Nejen krásná literatura.

Klasická díla, romány ze současnosti i historické, zamilované i detektivky,thrilery i horory...

 

9. třída

1. Knihovna – brána k informacím

Praktické vyhledávání informací a orientace v knihovně, cizojazyčná literatura, vyhledávání informací na internetu, věrohodnost zdrojů, citace, bibliografie, autorská práva.

 

2. I komiks je kniha!

Seznámení s komiksem jako grafickým románem i naučnou knihou.

 

Pro 2. stupeň dále nabízíme:

 

Besedy o spisovatelích, ilustrátorech, literatuře a literárních žánrech - Povídání o spisovatelích nebo knihách podle vašich požadavků a možností našeho fondu. Například:

 

Karel Jaromír Erben 

– Pro 6. -7. třídu ZŠ.

 

Karel Čapek 

– povídání o významném českém spisovateli. Pro 6.- 8. třídu ZŠ.

 

Vánoce v literatuře 

– vánoční příběhy v literárních dílech. Pro 6.-8. třídu ZŠ.

 

 

Akce se konají přímo v prostorách knihovny, vstup je zdarma.

Termín konání jednotlivých pořadů objednávejte na čísle telefonu 378 038 260, 378 038 261 nebo přímo v Obvodní knihovně Skvrňany, Macháčkova 28, Plzeň (nejméně týden předem), e-mail: skvrnany@plzen.eu