Pro ZŠ - 1. stupeň

Přijďte s dětmi alespoň dvakrát do roka do knihovny!

Nabízíme Vám volně navazující knihovnické lekce, které každý rok osvěží a prohloubí nabyté znalosti o knihovně, knihách a informacích. Děti se seznámí s fungováním knihovny, procesem vzniku knihy, s knížkami, jejich autory, s literárními žánry, naučí se orientovat v knihovním fondu, vyhledávat a pracovat s informacemi z knih, časopisů i internetu.

V 1. pololetí začneme obecnou informační lekcí, ve které si děti prakticky vyzkouší orientaci v knihovně i vyhledávání knih a informací. Lekce je spojena s nabídkou četby a ukázkami knih.

Ve 2. pololetí se obvykle více věnujeme spisovatelům a literárním žánrům, je možné i vyhlášení nejpilnějšího čtenáře knihovny z dané třídy.

Na přání je možné připravit besedu o literatuře, konkrétním spisovateli, žánru či na další literární témata podle vašeho zájmu nebo využít stávající nabídku dalších besed.

 

Lekce informační výchovy:

 

1. třída

1. Skřítek Knihovníček

Úvodní lekce pro nejmenší. Povídání se skřítkem Knihovníčkem o knížkách, o tom, co je knihovna, co a jak v ní najdeme.

 

2. Pasování prvňáčků na čtenáře.

Děti jsou slavnostně pasování rytířem Knihovníkem na čtenáře. Nejprve ale musí splnit řadu úkolů, kterými je provází skřítek Knihovníček. 

 

2. třída

1. ABC začínajícího čtenáře.

Povídání o tom, jak vzniká kniha (spisovatel, ilustrátor, redaktor, nakladatel…), vyhledávání knih a orientace v knihovně, nabídka knížek pro začínající čtenáře.

 

2. Už jsem čtenář.

Procvičování vyhledávání podle spisovatelů (abeceda), rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií, pohádky, příběhy o dětech. Co nejraději čtu, co jsem přečetl, co doporučím ostatním.

 

3. třída

1. Dokážu najít, co mě zajímá?

V první části si děti vyzkouší yyhledávání informací v naučné literatuře, hledání podle témat, využití MDT i katalogu. V druhé polovině se seznámí s historií a pověstmi starých Skvrňan.

 

2. Bezpečný internet.

Povídání o internetu, bezpečném pohybování po síti, pravidlech a nástrahách, „Desatero pro školáka“. Vyhledávání informací na internetu. 

 

4. třída

1. V knihovně jsem jako doma.

Orientace v knihovně - praktické vyhledávání knih podle tématu, k čemu slouží katalog (praktické ukázky a procvičení)

 

2. Pravěk v knihovně.

Pravěk v naučné literatuře a v knihách Eduarda Štorcha  –Povídání o spisovateli a jeho knihách děti doplní výzdobou vlastní pravěké jeskyně.

 

5. třída

1. Kniha? Kniha!

Co předchází vzniku knihy (myšlenka, spisovatel, nakladatel), části knihy (obálka, vazba..), jak se v knize orientovat (obsah, rejstřík), ilustrátoři, cizojazyčná knihy, netradiční knihy

 

2. Dobrodružství v knihovně

Jaroslav Foglar – Vyprávění o spisovateli a jeho knihách, doplněné nabídkou dobrodružné literatury.

 

Nabídka dalších akcí pro 1. stupeň:

Besedy o spisovatelích, ilustrátorech, literatuře a literárních žánrech - Povídání o spisovatelích nebo knihách podle vašich požadavků a možností našeho fondu.

V knihovně jsme jako doma – knihovnická lekce. Seznámení s knihovnou, co v ní najdeme, orientace v knihovně, nabídka, katalog, vyhledávání informací… Pro 1. – 5. třídu ZŠ.

Pasování prvňáčků na čtenáře – každoroční pravidelná akce pro žáky 1. tříd ZŠ.

Putování za pohádkou – Povídání o pohádkách se skřítkem Knihovníčkem. Pro 1. třídu ZŠ.

Skřítek Knihovníček – knihovnická lekce pro nejmenší. Povídání se skřítkem Knihovníčkem o knížkách, o tom, co je knihovna, o tom co a jak v ní najdeme. Pro 1. třídu ZŠ.

Jak se chodí za básničkou – Poezie, básničky a říkadla pro 1. a 2. třídu ZŠ.

Helena Zmatlíková – se známou ilustrátorkou seznámí děti skřítek Knihovníček. Pro 1. a 2. třídu ZŠ.

Ondřej Sekora  – beseda spojená s knihovnickou lekcí  pro 1.-3. třídu

Podzim – seznámení se zvyky a tradicemi podzimu. Pro 1.-3. třídu ZŠ.

Velikonoce – seznámení se zvyky a tradicemi jara a Velikonoc. Pro 1.-3. třídu ZŠ.

Advent a Vánoce – zvyky a tradice předvánočního období. Pro 1.-3. třídu ZŠ.

Od Tří králů do Velikonoc – zvyky a tradice Masopustu. Pro 1.-3. třídu ZŠ.

Jaro se v léto obrátí -  tradice a zvyky pozdního jara a léta. Pro 1.-3. třídu ZŠ.

Máme rádi zvířata - Děti si v prostředí knihovny prohlédnou knihy se zvířátky, uslyší ukázky z knih se zvířecím hrdinou, seznámí se s naučnými knihami o zvířatech a budou soutěžit v poznávání zvířat. . Pro 1.-3. třídu ZŠ.

Bezpečný internet - Povídání o internetu, bezpečném pohybování po síti, pravidlech a nástrahách, „Desatero pro školáka“….  Pro 2. – 4. třídu ZŠ.

Astrid Lindgrenová a její svět – pro 2.-3. třídu ZŠ.

Václav Čtvrtek - pro 2.-3. třídu ZŠ.

Bohumil Říha – pro 2.-3. třídu ZŠ.

Skvrňany v pověstech a historii – Skvrňany nebyly vždycky jenom sídliště panelových domů. Pro 2.-4. třídu ZŠ.

Josef Ladapovídání o známém ilustrátorovi pro 3.-4. třídu.

Hans Christian Andrsen – povídání o slavném pohádkáři pro 3.-4. třídu ZŠ.

Eduard Štorch – Pravěk v knihovně. Povídání o spisovateli a jeho knihách děti doplní výzdobou vlastní pravěké jeskyně. Pro 4. třídu ZŠ.

Pravěk a pověsti -  pravěk v literatuře pro děti, co je to pověst, české pověsti. Pro 4. třídu ZŠ.

Jaroslav Foglar – Vyprávění o spisovateli a jeho knihách pro 4. a 5. třídu ZŠ.

Obrázky z dějin Plzně  - Jak to dříve vypadalo? Plzeň na starých fotografiích. Pro 4. - 5. třídu ZŠ.

Vznik a vývoj písma, knih a knihoven – Výlet do historie  pro 5. třídu ZŠ.

Louise Braille a jeho písmo – Povídání o vzniku slepeckého písma pro 5. třídu

nové Cesta do fantazie – fantasy, sci-fi, horor. Pro 5. třídu ZŠ.

Čteme a hrajeme si v knihovně – Pravidelný měsíční pořad tvořený soutěžemi a povídáním o knihách. Pro školní družiny.

Soutěž mladých vypravěčů – soutěž pro 6 – 8 soutěžících a publikum. Děti vypráví nejprve libovolný předem připravený příběh, v druhé části improvizují na zadané téma. Porota hodnotí výkony, nejlepší vypravěči získají drobné ceny a diplom. Pro školní družiny.

Hráčské doupě – deskové hry v knihovně, děti si zahrají vybrané hry, při opakované návštěvě možno uspořádat i turnaj. Pro školní družiny.

nové Harry Potter – 20 let s Harrym Potterem. Kouzlení, povídání, soutěže. Pro školní družiny.

 

Akce se konají přímo v prostorách knihovny, vstup je zdarma.

Termín konání jednotlivých pořadů objednávejte na čísle telefonu 378 038 260, 378 038 261 nebo přímo v Obvodní knihovně Skvrňany, Macháčkova 28, Plzeň (nejméně týden předem), e-mail: skvrnany@plzen.eu