Pro ZŠ - 1. stupeň

 

Pro školní rok 2019/20 nově nabízíme:

 

 

Hurá na výlet!

 – Putování po ČR i cizině nejen po stopách slavných cestovatelů

 

Žánry

– 1. dobrodružná, detektivní, fantasy, sci-fi; 2. poezie - próza – komiks - ilustrace

 

 

Dále doporučujeme:

Září - listopad   

Skřítek Knihovníček

– knihovnická lekce pro nejmenší. Povídání se skřítkem Knihovníčkem o knížkách, o tom, co je knihovna, o tom, co a jak v ní najdeme. Pro 1. třídu ZŠ.

 

Jak se chodí za básničkou

– Poezie, básničky, říkadla. Pro 1. - 2. třídu ZŠ.

 

V knihovně jsme jako doma

– knihovnická lekce. Seznámení s knihovnou, co v ní najdeme, orientace v knihovně, nabídka, katalog, vyhledávání informací… Pro 2. – 5. třídu ZŠ.

 

Kniha? Kniha!

– Jak se rodí knížka? Co předchází vzniku knihy (myšlenka, spisovatel, nakladatel), části knihy (obálka, vazba…),  jak se v knize orientovat (obsah, rejstřík), ilustrátoři, cizojazyčné knihy, netradiční knihy. Vyhledávání požadované informace v textu – ověřování slyšeného. Pro 4. - 5. třídu

 

Prosinec

Advent a Vánoce

zvyky a tradice předvánočního období. Pro 1. - 3. třídu ZŠ.

 

Hans Christian Andrsen

povídání o slavném pohádkáři. Pro 3. - 4. třídu ZŠ.

 

Leden - únor

Václav Čtvrtek

známé postavičky z pohádek. Pro 2. - 3. třídu ZŠ.

 

Eduard Štorch a pravěk

povídání o spisovateli a jeho knihách, o pravěku v literatuře pro děti. Pravěk v knihovně - děti si vyzdobí vlastní pravěké jeskyně. Pro 4. třídu ZŠ. 

 

Vznik a vývoj písma, knih a knihoven

výlet do historie.  Pro 5. třídu ZŠ.

 

Březen - duben

Velikonoce

seznámení se zvyky a tradicemi jara a Velikonoc. Pro 1. - 3. třídu ZŠ.

 

Máme rádi zvířata 

- Děti si v prostředí knihovny prohlédnou knihy se zvířátky, uslyší ukázky z knih se zvířecím hrdinou, seznámí se s naučnými knihami o zvířatech a budou soutěžit v poznávání zvířat. Pro 1. - 3. třídu ZŠ.

 

Astrid Lindgrenová a její svět 

pro 2. - 3. třídu ZŠ.

 

Jaroslav Foglar

Vyprávění o spisovateli a jeho knihách. Pro 4. - 5. třídu ZŠ.

 

Karel Čapek

– všestranný a významný český spisovatel. Pro 5. třídu ZŠ.

 

Květen

Pasování prvňáčků na čtenáře

každoroční pravidelná akce pro žáky 1. tříd – v termínu  13. - 17. 5. 2019

 

Kniha a svět ilustrace

ilustrátoři v dětské literatuře (Zmatlíková, Sekora, Lada,…). Pro 1. – 5. třídy

 

Jaro se v léto obrátí

tradice a zvyky pozdního jara a léta. Pro 1. - 3. třídu ZŠ.

 

Jak vzniká audiokniha? 

– výběr textu, čtení podle scénáře, rozdělení rolí. Pro 4. – 5. třídu ZŠ.

 

 

Červen

Hodnocení čtenářských pasů

– pro 2. třídy

 

 

Lekce informační výchovy:

 

Přijďte s dětmi alespoň dvakrát do roka do knihovny!

 

Nabízíme Vám volně navazující knihovnické lekce, které každý rok osvěží a prohloubí nabyté znalosti o knihovně, knihách a informacích. Děti se seznámí s fungováním knihovny, procesem vzniku knihy, s knížkami, jejich autory, s literárními žánry, naučí se orientovat v knihovním fondu, vyhledávat a pracovat s informacemi z knih, časopisů i internetu.

 

V 1. pololetí začneme obecnou informační lekcí, ve které si děti prakticky vyzkouší orientaci v knihovně i vyhledávání knih a informací. Lekce je spojena s nabídkou četby a ukázkami knih.

 

Ve 2. pololetí se obvykle více věnujeme spisovatelům a literárním žánrům, je možné i vyhlášení nejpilnějšího čtenáře knihovny z dané třídy.

 

Na přání je možné připravit besedu o literatuře, konkrétním spisovateli, žánru či na další literární témata podle vašeho zájmu nebo využít stávající nabídku dalších besed.

 

1. třída

1. Skřítek Knihovníček

Úvodní lekce pro nejmenší. Povídání se skřítkem Knihovníčkem o knížkách, o tom, co je knihovna, co a jak v ní najdeme.

 

2. Pasování prvňáčků na čtenáře.

Děti jsou slavnostně pasování rytířem Knihovníkem na čtenáře. Nejprve ale musí splnit řadu úkolů, kterými je provází skřítek Knihovníček. 

 

2. třída

1. ABC začínajícího čtenáře.

Povídání o tom, jak vzniká kniha (spisovatel, ilustrátor, redaktor, nakladatel…), vyhledávání knih a orientace v knihovně, nabídka knížek pro začínající čtenáře.

 

2. Už jsem čtenář.

Procvičování vyhledávání podle spisovatelů (abeceda), rozdíl mezi naučnou literaturou a beletrií, pohádky, příběhy o dětech. Co nejraději čtu, co jsem přečetl, co doporučím ostatním.

 

3. třída

1. Dokážu najít, co mě zajímá?

V první části si děti vyzkouší yyhledávání informací v naučné literatuře, hledání podle témat, využití MDT i katalogu. V druhé polovině se seznámí s historií a pověstmi starých Skvrňan.

 

2. Bezpečný internet.

Povídání o internetu, bezpečném pohybování po síti, pravidlech a nástrahách, „Desatero pro školáka“. Vyhledávání informací na internetu. 

 

4. třída

1. V knihovně jsem jako doma.

Orientace v knihovně - praktické vyhledávání knih podle tématu, k čemu slouží katalog (praktické ukázky a procvičení)

 

2. Pravěk v knihovně.

Pravěk v naučné literatuře a v knihách Eduarda Štorcha  –Povídání o spisovateli a jeho knihách děti doplní výzdobou vlastní pravěké jeskyně.

 

5. třída

1. Kniha? Kniha!

Co předchází vzniku knihy (myšlenka, spisovatel, nakladatel), části knihy (obálka, vazba..), jak se v knize orientovat (obsah, rejstřík), ilustrátoři, cizojazyčná knihy, netradiční knihy

 

2. Dobrodružství v knihovně

Jaroslav Foglar – Vyprávění o spisovateli a jeho knihách, doplněné nabídkou dobrodružné literatury.

 

Akce se konají přímo v prostorách knihovny, vstup je zdarma.

Termín konání jednotlivých pořadů objednávejte na čísle telefonu 378 038 260, 378 038 261 nebo přímo v Obvodní knihovně Skvrňany, Macháčkova 28, Plzeň (nejméně týden předem), e-mail: skvrnany@plzen.eu