Pro družiny

 

Hráčské doupě

Deskové hry v knihovně, děti si zahrají vybrané hry, při opakované návštěvě možno uspořádat i turnaj

 

Čteme a hrajeme si v knihovně  

Pravidelný měsíční pořad tvořený soutěžemi a povídáním o knihách.

 

Soutěž mladých vypravěčů 

Soutěž pro 6 – 8 soutěžících a publikum. Děti vypráví nejprve libovolný předem připravený příběh, v druhé části improvizují na zadané téma. Porota hodnotí výkony, nejlepší vypravěči získají drobné ceny a diplom.

 

Podzim 

Seznámení se zvyky a tradicemi podzimu.

 

Velikonoce 

Seznámení se zvyky a tradicemi jara a Velikonoc.

 

Advent a Vánoce 

Zvyky a tradice předvánočního období.

 

Od Tří králů do Velikonoc 

zvyky a tradice Masopustu.

 

Jaro se v léto obrátí 

tradice a zvyky pozdního jara a léta.

 

Harry Potter 

20 let s Harrym Potterem. Kouzlení, povídání, soutěže.

 

 

Akce se konají přímo v prostorách knihovny, vstup je zdarma.

Termín konání jednotlivých pořadů objednávejte na čísle telefonu 378 038 260, 378 038 261 nebo přímo v Obvodní knihovně Skvrňany, Macháčkova 28, Plzeň (nejméně týden předem), e-mail: skvrnany@plzen.eu