Chcete být informováni o našich akcích?

Máte-li zájem o zasílání informací o akcích pořádaných v Obvodní knihovně Skvrňany a M-klubu, vyplňte následující formulář:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.

Vlastník uvedené emailové adresy udělujete tímto souhlas organizaci Knihovně města Plzně, p. o., zastoupené její ředitelkou Mgr. Helenou Šlesingerovou, MBA , aby, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a jeho pozdějších novelizací a na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení nebo název organizace

e-mail


2.

Jméno a příjmení, či název organizace a e-mail, je možné zpracovat pouze za účelem odesílání elektronických propagačních materiálů a informací o činnosti a akcích Knihovny města Plzně, p. o.


3.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním žádosti na emailovou adresu skvrnany@plzen.eu

Vámi poskytnuté údaje nebudou předány žádné třetí osobě.


4.

Vezměte, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít svůj souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Registrace

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: